Kontakti u Hrvatskoj

Hrvatska

Grad

Ime, Telefon, E-Mail

Zagreb
Žaklina
+385 98 537814
[email protected]

Sandra
+385 91 7992233
[email protected]

Jadranka
+385 95 3744144
[email protected]
Rijeka
Ivo
+385 95 5187652
[email protected]

Neven
+385 98 1764770
[email protected]
Pula
Nikola
+385 95 5498442
[email protected]
Slavonski Brod, Đakovo
Filip
+385 97 7193533
[email protected]
Čabar
Ivo
+385 95 5187652
[email protected]
Zadar
Neven
+385 98 1764770
[email protected]
Varaždin-Bednja
Ivan
+385 99 5616946
[email protected]
Nikola
+385 95 5498442
[email protected]
 

Napomena: Pokazivanje vježbi se može organizirati na zahtjev