Falundafa.org


Predavanje Fa na svečanosti osnivanja Falun Dafa Udruženja Singaporea 1996

Li Hongzhi
28.07.1996.

Dobro, dajte da stanem ovdje da me svi mogu dobro vidjeti. Želio bih zahvaliti građanima Singaporea, iz različitih polja, koji su na razne načine podržali Falun Dafa Udruženje. Također, u ime svih vas, želio bih iskazati svoju zahvalnost građanima Singaporea iz različitih područja, za njihovu podršku i što su omogućili osnivanje Falun Buda Udruženja. Jedan aplauz za njih. (Aplauz) Osnivanje Buda Udruženja će dovesti do toga da više ljudi dobije Fa i omogućiti da više ljudi s predodređenim vezama uči ovaj Fa. Pod zaštitom nacionalnog zakona, ono će vam svima osigurati dobre uvjete u vašoj budućoj praksi i obavljanju ove stvari dobre za stanovništvo.

Nisam pripremio puno toga za reći. Priliku ovog okupljanja sada ću iskoristiti da govorim što god mi dođe na pamet. Najprije ću predstaviti Falun Gong, koji ima dugu povijest. Ljudi iz krugova kultivatora znaju da su se u ljudskom svijetu civilizacije uzdizale više nego jednom. U ljudskom svijetu, civilizacije su nastajale puno puta. Kad bi, za vrijeme dugog tijeka povijesti, ljudski moral postupno opao i iskvario se, ljudska rasa bila bi u propadanju. Obično je to bio slučaj. Također, kad bi se razvijala do krajnjeg stupnja, kad su materijalna degradacija i duhovna nemoralnost na vrhuncu, to bi dovodilo do velikog pada u ljudskim moralnim vrijednostima. Pod takvim okolnostima, ljudska rasa bila bi u propadanju. Ljudska rasa je prošla kroz ovaj scenarij puno puta i zato je postojalo više od jedne ljudske civilizacije – mnoge civilizacije su nastajale. Kameno doba o kome ljudi govore nije bilo jedino takvo doba. Ljudska rasa je prošla kroz mnoga kamena doba. To je zato što kad bi ljudska rasa naišla na ovu vrstu nevolja, sva njena sredstva za proizvodnju i znanje bili bi uništeni.

Znate, u ranom periodu sadašnje ljudske civilizacije – prije četiri ili pet tisuća godina – naša Zemlja je doživjela veliki potop, koji je progutao cjelokupnu bijelu civilizaciju u Europi. Naravno, ono što je ostalo bilo je malo ali veoma dragocjeno, mada se iz rukotvorina koje su ostale i dalje mogu vidjeti tragovi pretpovijesne prošlosti. Na primjer, dokazi o postojanju pretpovijesnih civilizacija mogu se vidjeti u arheološkim nalazištima vezanim uz kulturu antičke Grčke. Na Istoku, relativno više stvari je preživjelo veliki potop. Svatko zna priču o Yuu Velikom, koji je nadzirao potop. Poplava je u to doba bila užasna, a kad se voda povukla, Yu Veliki je poveo ljude da maknu vodu s poplavljene zemlje. Ovo je dokumentirano u povijesti. Drevna ljudska civilizacija tog doba – ona iz posljednjeg ciklusa – je uništena u velikom potopu, ali mnogi preci Kineza su preživjeli ogromnu poplavu i ostalo je relativno više rukotvorina. U usporedbi s njima, manje Zapadnjaka je preživjelo. Zato je Zapadna kultura današnjice potpuno nova - potpuno nova i bez ikakvog traga drevne povijesti. Tako, drevna civilizacija Kine ima duboko ukorijenjenu povijest i uzela je drugačiji put nego moderna znanost.

Znači, u ovim drevnim civilizacijama ima puno stvari koje današnji ljudi i dalje ne mogu shvatiti i koje su nepovezane sa suvremenom kulturom. Znači, mnogi ljudi, uključujući Zapadnjake, znaju da u Kini ima puno, puno tajanstvenih stvari – stvari koje današnji ljudi ne mogu shvatiti. Sami Kinezi znaju ovo. U zemlji Kini postoji puno stvari iz drevne kulture, koje suvremeni ljudi ne mogu shvatiti. Neki ljudi su čuli za njih i vidjeli ih, a ipak ih ne mogu objasniti i nitko se još nije našao tko bi objavio ove drevne stvari i predstavio ih ljudima. Kako je [u doba potopa], preživjelo više predaka kineskog naroda, opstao je jedan dio drevne kulture.

U prošlosti, drevna kineska rasa nije bila koncentrirana u onom što se sada naziva dolina Žute rijeke, već je bila smještena u području oblasti Xinjiang. Najuspješniji period te civilizacije se desio u tom području. Kako je u blizini planina Kunlun, teren u susjednim oblastima je bio na priličnoj nadmorskoj visini. Te godine, tijekom velike poplave nivo vode je dostigao dvije tisuće metara, potapajući cijelu Zemlju. Ali kad je poplava počela da divlja, mnogi ljudi opstali su bijegom na planinu Kunlun, uspijevajući sačuvati neke stvari iz drevne kulture. One uključuju, na primjer, Hetu i Luoshu dijagrame, Taiji, izvornih Osam trigrama (bagua) i druge stvari koje neki ljudi u Kini i dalje ne mogu shvatiti, kao i neke drevne vrste qigonga, za koje ljudi danas znaju.

Jednostavno rečeno, qigong nije nešto što su izmislili današnji ljudi. To je dio pretpovijesne kulture, a u Kini ga ima relativno više. Ali u prošlosti se nije nazivao qigong. Nego kako se zvao? Zvao se je “kultivacija” (xiulian). Naravno, kultivacija se dijeli na nivoe, a na nivou običnog ljudskog društva, ljudima se može reći samo to kako da liječe sebe, kako da se održe u formi, ili kako da učine svoja tijela zdravima. Znači, neki qigong majstori koriste ovo da čine dobro ljudima. Drugim riječima, oni qigong majstori koji prenose svoju praksu u društvu, uključujući tu i one koji su otišli u druge zemlje, predaju stvari samo na nivou zdravlja i rekreacije. Sada, ja ne kažem da qigong prakse koje drugi predaju nisu dobre. Ja vam kažem da oni ne predaju stvari na visokim nivoima, već predaju stvari samo za liječenje i održavanje zdravlja i oni su to spojili s prikazivanjem nekih nadnaravnih moći. Kad se liječe, neke bolesti se mogu ukloniti samo nadnaravnim sredstvima i zato se prikazuju neke nadnaravne moći.

“Nadnaravna moć” je samo jedan suvremeni naziv, a u osnovi se odnosi na urođene sposobnosti bića. S narastajućim obiljem materijalnih stvari i napretkom znanosti, ljudi pridaju još veći značaj praktičnim stvarima i sve više napuštaju svoje urođene moći i stvari koje su bile s njima od drevnih vremena. Ako se ovaj trend nastavi, u budućnosti će se znanost i tehnologija vjerojatno razviti dalje, dok će se ljudska bića progresivno degenerirati. Sad postoje vlakovi, automobili i avioni pa nitko nema potrebe puno hodati. U budućnosti, sa sve većim napretkom u materijalnom pogledu, ljudska bića mogla bi se drastično degenerirati. Ako izvedemo zaključak iz “teorije evolucije”, površina ljudskog tijela će se u budućnosti u potpunosti degenerirati, da bi na kraju ljudski udovi postali izobličeni, nepotrebni i zakržljali i ostala bi samo velika lubanja. Naravno, ovim samo objašnjavam poentu. Ideja je, da će sve više i više čovjeku urođenih, izvornih stvari, biti napušteno.

Drevno kinesko društvo se nije razvijalo na ovaj način. Zato bi se neki mogli upitati: “Da su se stvari razvijale u skladu s kineskim društvom, da li bi bilo tehnološkog napretka?” Naravno, ako u kontekstu postojećih znanstvenih i tehnoloških teorija pokušaš shvatiti jednu drugačiju vrstu znanosti, nikad je nećeš moći razumjeti. Ako hoćeš razumjeti pristup drugačije znanosti potrebno je iskoračiti izvan ograničenja današnje znanosti. A unutar te drugačije kulture, ljudi bi mislili da je to svakako očekivano stanje društva. Neki ljudi kažu: “Da su se stvari razvijale u skladu s društvom drevnog Istoka, da li bi postajali automobili i avioni? Jučer sam iz Hong Konga doletio u Singapore i trebalo mi je samo nešto više od tri sata. Bilo je brzo! Ljudska vrsta se razvila do prilično naprednog stupnja. Da li bi bilo isto da su stvari slijedile načine drevnog kineskog društva?”

Zapravo, ljudi znaju da različite metode znanosti donose različite načine znanstvenog razvoja. Na primjer, pretpostavite da su se stvari trebale razvijati u skladu s drevnim društvom Kine. Kao što znate, vježbanje qigonga može razviti urođene potencijale ljudskog tijela. Drugim riječima, qigong praksa može pretvoriti ono što je neopipljivo u nešto opipljivo i na kraju nevidljivo u vidljivo, a sve ovo se može izvesti bez upotrebe instrumenata suvremene znanosti ili tehnoloških sredstava. U početku, kad uđeš u stanje mirnoće tijekom qigong meditacije, ne osjećaš puno toga. Ali kad postaneš potpuno miran, otkrivaš da iako se vanjski oblik tvog tijela nije pomaknuo, unutrašnjost tvog tijela se kreće; osjećaš pokret unutra. A taj pokret, jedva primjetan u početku, postajati će sve očigledniji, dok na kraju ne bude toliko očigledan da ga tvoja svijest može kontrolirati, tako donoseći prijelaz od neopipljivog do opipljivog. Znači, konačno, ova svjesnost i osjećaj, mogu polako postajati opipljivi, kako praktikant nastavlja uzdizati se. I dalje su brojne supstance koje nose energiju i koje postoje u univerzumu, a koje današnja znanost i tehnologija ne mogu otkriti. Dok te energije konstantno ojačavaju praktikanta, te nevidljive, bezoblične supstance postupno postaju opipljive i tada ih ljudi mogu vidjeti, pa čak i upotrebljavati. Ako se ovaj put bude koristio, kvaliteta ljudi će svakako porasti. U prošlosti, učenici su nazivani konfucijanskim znanstvenicima, a prije početka sata od njih se tražilo da prije čitanja knjiga sjede u meditaciji, reguliraju svoje disanje i umire um. U prošlosti je zaista bilo ovako. U drevnoj Kini, regulacija disanja i smirenje uma bili su važni u svim oblastima života. U takvom stanju, ljudi su sposobni učiniti mnoge stvari, koje normalno ne bi mogli i to prilazi veoma blizu qigong kultivaciji. Takva kultura uvijek je prožimala umove drevnih Kineza.

Naravno, upravo sam spomenuo da postoje ljudi koji se pitaju: “Da se slijedio ovakav razvojni put, da li bi i dalje bilo aviona i vlakova?” Različiti pravci znanstvenog razvoja mogu odvesti znanost na različita mjesta. Onda razmislite: kad bi ljudi mogli lebdjeti i ploviti, da li bi bilo ikakve potrebe za avionima i vlakovima? Ljudi s ovakvim sposobnostima postoje u Kini, u Indiji, i u SAD, a značajan broj takvih ljudi postoji među Falun Gong praktikantima. Kako oni mogu [steći takve sposobnosti]? Kad se otvore svi energetski kanali u tijelu čovjeka – kad ni jedno područje nije blokirano – čovjek može lebdjeti. Naravno, današnja znanstvena istraživanja ne mogu objasniti kako. Zapravo, to se nitko ne usuđuje proučavati jer se plaši da će mu se smijati – i da će na taj način izgubiti ugled – ti takozvani “znanstvenici” koji u to ne vjeruju. Kao što znate, nedavno je jedan Amerikanac bio u Singaporeu da izvede show i mnogi od vas mogli su ga vidjeti kako lebdi. Ova pojava zaista postoji – ljudi su u stanju lebdjeti. Onda, razmislite: U prošlosti, Kinezi su pričali o ljudima koji su mogli doći niotkuda i nestati bez traga. Mnogi qigong majstori su mogli putovati s ovog mjesta na ono – na udaljenosti od dvije tisuće kilometara – za samo nekoliko sekundi. Zašto su to mogli? Naravno, postoje mnoge nepoznate stvari koje treba objasniti detaljno, ali ja danas ne idem u detalje. Samo govorim u najširem smislu o tome kako različiti oblici znanstvenog razvoja dovode do različitih rezultata. Na primjer, od Hong Konga do Singaporea se avionom može stići za tri sata, ali taj čovjek je u stanju lebdjeti kad sjedne, pa možda može stići tamo za manje od deset minuta. Zato nema potrebu da napravi jedan tako nezgrapni stroj. Ove stvari zaista nisu bajka i mnoge stvari koje ljudi i dalje nisu u stanju objasniti, postupno potvrđuje znanost. Čak i ako bi mogao ući u to stanje, u sklopu današnje znanosti ne možeš razumjeti put kojim idu različite vrste znanosti.

Naravno, izrečeno suvremenom terminologijom, qigong je znanstvena disciplina. Osim toga, to je drevnija znanost i jedna na višoj ravnini. Mnogi znanstvenici su imali hrabrost istupiti i potvrditi znanost ljudskog tijela i drevnu znanost, jer su sagledali istinsko postojanje fenomena qigonga.

Naravno, ima ljudi koji odbijaju priznati qigong. Svima vama ovdje prisutnima, koji ste praktikanti, mogu reći da će se kad drugima kažete da dođu učiti Falun Gong, dešavati da neki od njih ne vjeruju i čak se usprotive. Sve ovo je normalno. Zašto? Jer ljudsko društvo upravo postoji u ovom stanju sukobljenih dvojnosti. Kad bi svi vjerovali u qigong, kad bi svi vjerovali u Buda Fa i kad bi se svi mogli baviti kultivacijom, ljudsko društvo bi prestalo postojati i svi bi postali nebeska bića i bogovi. Upravo zato što postoje oni koji su protiv i oni su za, oni koji vjeruju u njega i oni koji ne vjeruju, može nastati ovo društvo sukoba i uzajamnog stvaranja i uzajamnog sprječavanja. Sva zanimanja i sve vrste poslova, uključujući sve u običnom ljudskom društvu, imaju pozitivne i negativne elemente, koji postoje istovremeno. Kad želiš uraditi dobru stvar, loša stvar te sigurno već čeka i prije nego što budeš obavio tu dobru stvar, morati ćeš pobijediti izazove. Isto tako, naravno, nije lako učiniti lošu stvar, jer postoje državni zakoni i dobri ljudi koji služe kao provjera. Znači da su stvari ovakve, što je normalno. To je zato što u ovom univerzumu postoje dvije suprotstavljene supstance različite prirode i njihova ekspanzija na niže pobuđuje teoriju taijia – yin i yang. Kako se širi dalje dolje, nastaje princip uzajamnog stvaranja i uzajamnog sprječavanja. Ovaj princip uzajamnog stvaranja i uzajamnog sprječavanja se veoma uočljivo iskazuje u običnom ljudskom društvu. Zato postoje oni koji ne vjeruju u drevnu znanost o kojoj sam upravo govorio i oni koji vjeruju. To važi i za Buda Fa praksu koju ja danas prenosim: postoje ljudi koji je podržavaju i oni koji joj se suprotstavljaju, što je također normalno. Svi ćete se susresti s ovim što sam opisao i ja mislim da to nije razlog za uzbunu.

Upravo sam otišao korak dalje i rekao ovoliko, prije priče o povijesti Falun Gonga. Qigong koji ljudi danas znaju, također je drevna znanost. To uključuje Falun Gong, koji potječe iz pretpovijesne kulture. Nije Li Hongzhi nešto izmislio na brzinu i to prenio svima vama. To bi naštetilo ljudima. Sada postoje mnogi lažni qigong majstori koji varaju ljude, a oni škode drugima i sebi samima. Budući da gong, kad se odašilje, u principu ne putuje ovom dimenzijom, obične oči čovjeka ga ne mogu vidjeti, pa postoje mnogi lažni qigong majstori koji obmanjuju ljude. To je kao riblje oči pomiješane s biserima – pravi i lažni su ispremiješani zajedno. Bilo je puno ljudi koji u početku nisu vjerovali u qigong, a sada mu se protive još više. Konkretno, moral današnjih ljudi se iskvario i sve postoji u pravoj i lažnoj verziji – postoji čak i lažna roba široke potrošnje, a da ne spominjemo qigong. Naravno, qigong nije nešto što čovjek može izmisliti i time varati ljude – činiti takvo nešto će naškoditi ljudima i samom tom čovjeku. To je zato što prevaranti ne znaju što će proizvesti prakticiranje toga. Naravno, ako ništa ne mogu proizvesti, onda nema veze. Ali ako zaista proizvedu nešto, to bi ljude moglo dovesti u opasnu poziciju. To je opasnost koju lažna qigong praksa predstavlja za ljude.

Kako je onda nastao Falun Gong? I kada je nastao? Ako bi se slijedilo unazad, pa, bilo bi to nevjerojatno dugo, a obični ljudi teško bi povjerovali kad bi čuli. Zato za sada neću govoriti o ovim stvarima, ali postupno ćete ih doznati. Ali mogu vam reći da je u pretpovijesnom dobu čovječanstva, Falun Gong jednom služio kao glavni Buda Fa koji je spašavao ljude svijeta. Baš kao što je Shakyamuni spašavao ljude prije 2.500 godina, Falun Gong je jednom nudio spasenje svim životima na Zemlji. Otkad je objavljen čovječanstvu, prošlo je veoma dugo povijesno razdoblje. Prije svega, povijest je suviše obimna pa je uslijed toga još manje vjerojatno da današnji ljudi saznaju o tome. Povijest Falun Gonga je veoma duga i datira veoma daleko unazad.

Zašto je danas mogao biti objavljen? Naravno, ovo mogu objasniti samo na najpovršnijem, najplićem nivou. Ja sam sagledao jednu situaciju. Koju situaciju? Naime, dok se je ljudsko društvo suočavalo s povećanim obiljem materijalnih stvari i brzim razvojem znanosti, ljudski moral je drastično opadao. Pošto danas svi ljudi vjeruju u znanost, oni misle da suvremena znanost sadrži istinu. Ali ljudi nešto ne shvaćaju, naime, da suvremena znanost nije cjelovita. Puno je, puno stvari koje znanost nije otkrila i puno je stvari koje je znanost [pogrešno] odbacila. I puno je ograničenih ljudi koji koriste ovu nesavršenu znanost da napadnu pojave u koje ljudi vjeruju, a opet ih ne mogu objasniti znanošću. Međutim, te neobjašnjive pojave se opipljivo i konkretno očituju u ovoj materijalnoj dimenziji ljudskog društva. Suvremena znanost nema hrabrosti da ih prizna. Pošto ih znanost ne priznaje, mnogi ljudi koji vjeruju u znanost i imaju iste predodžbe, na isti način se njima suprotstavljaju. Ali ova znanost je veoma nesavršena. Na primjer, tisućama godina ljudi su vjerovali da je vrlina važna. Danas ljudi misle da je “vrlina” samo imati dobrodušnu, dobroćudnu svjesnost u umu i jedno očekivanje da ljudi dostignu duhovne vrijednosti – i nisu mislili puno dalje od ovog. Ali ja vam kažem da je sve u univerzumu napravljeno od materije, što joj omogućava da ima ulogu u stvarima. Vrlina ima pravo, materijalno postojanje i očituje se kao čvrst i opipljiv materijal. U prošlosti, ljudi na Istoku, a posebno starci u Kini, smatrali su da je važno graditi vrlinu. Mladi ljudi ovo ne shvaćaju. “Zašto graditi vrlinu? Kako ćeš to ’graditi’ vrlinu?” “Kako možeš sagraditi nešto što nema oblik?” Zapravo, ja vam mogu reći da ima oblik, jedino što ga ljudske oči ne mogu vidjeti jer postoji u drugoj dimenziji. I tamo se nalazi svo vrijeme. Kad činiš dobro, gradiš vrlinu. I kad trpiš poteškoće, gradiš vrlinu. Ona ide s osobom iz života u život, znatno određujući njezinu budućnost. Neki ljudi zahvaljujući njoj postaju visoki dužnosnici, neki se zahvaljujući njoj obogate, a neki su zbog nje veoma uspješni u biznisu. Sve se to dešava zahvaljujući tome što si u prethodnim životima gradio vrlinu, pa si blagoslovljen u sadašnjem životu. Zašto ima toliko ljudi kojima je manje dobro nego drugima? Upravo zato što nemaju toliko vrline kao drugi, jer je nisu toliko puno izgradili. To je razlog. Znači, vrlina je nešto izuzetno važno. Upravo sam govorio o nesavršenosti znanosti. Znanost nije u stanju da se probije kroz ovu postojeću materijalnu dimenziju u kojoj boravi ljudska vrsta i nije u stanju da otkrije druge dimenzije. Ali puno je posebnih, izuzetnih znanstvenika koji su shvatili postojanje drugih vrijeme-prostora. Iako i dalje ne mogu učiniti proboj, oni imaju grubo teorijsko objašnjenje drugih vrijeme-prostora i postavljaju ta pitanja – oni vjeruju u postojanje drugih vrijeme-prostora. Postoje li onda, životi u tim vrijeme-prostorima? Kako izgledaju ti životi? Koji su oblici njihovog postojanja? Koje su razlike između tamošnjeg vremena i ovog u našoj dimenziji? Što je s konceptima u toj dimenziji, s time kako tamo životi izgledaju i oblicima koje tamo zauzima materija – kakvi su oni? Sve ovo je nepoznato znanosti današnjih ljudskih bića. Suvremena znanost ne priznaje postojanje drugih dimenzija, niti priznaje postojanje vrline. Onda razmislite: ako ljudi snažno vjeruju u znanost, oni neće vjerovati u postojanje nečega što znanost poriče. Nije li onda znanost taj faktor koji je odgovoran za ogroman pad ljudskog morala? Razlog je taj što kad ljudi spominju vrlinu i to da ju treba graditi i cijeniti, mnogi ljudi modernih shvaćanja kažu: “Pričaš praznovjerne besmislice. Sve to je praznovjerje. Mi vjerujemo u znanost, a ne u te praznovjerne stvari.” Vidite, ova znanost se koristi kao palica kojom se udara na najbitniji dio ljudskog bića. Onda, možete li reći da je znanost savršena? Kao što sam upravo spomenuo, materijalni život današnjeg čovjeka je veoma bogat. Zašto onda moral opada? Upravo zato što je današnja znanost nesposobna dokazati postojanje drugih dimenzija i viših bića, nesposobna dokazati da će se ljudi reinkarnirati i suočiti s kaznom i nesposobna dokazati postojanje vrline. Zato se ljudi usuđuju činiti loše stvari. Mnogi današnji ljudi vjeruju: “Sve to je praznovjerno i neznanstveno.” Ljudi ne vjeruju u postojanje bogova pa se usuđuju činiti loše. Oni ne vjeruju u kaznu i misle da je sve to praznovjerje. Ovo je najveći problem koji su donijeli nedostaci suvremene znanosti.

Pošto pričam o onome što mi dođe na pamet, sad kad sam stigao do teme porijekla Falun Gonga, želim obraditi ovo pitanje.

Puno je, puno stvari o kojima se raspravlja u krugovima kultivatora, a koje se ne mogu spominjati u običnom ljudskom društvu. Ali u običnom ljudskom društvu ima puno ljudi koji su vidjeli ili čuli određene stvari; oni su povremeno možda vidjeli ili osjetili nešto neobjašnjivo; ili su možda naišli na nešto neobično. Ipak, nikad nitko nije pokušao dokazati ove stvari i proučiti ih na sustavan način.

Nedavno je ovdje na bini bio učenik koji je rekao da je ovaj Fa izuzetno dragocjen. Ovdje sam vam ovoliko rekao, pa oni među vama koji nisu čitali Zhuan Falun, možda ga žele pročitati, pa će možda razumjeti o čemu govorim. Zhuan Falun sadrži principe Fa, a Fa, naravno, treba prenositi kultivatorima. Mnogi ljudi će osjećati da je kultivacija teška. Zapravo, sama kultivacija nije teška, ono što je najteže je napustiti obično ljudsko razmišljanje i vezanosti. Što je obično ljudsko razmišljanje? Na primjer, prva stvar od koje se čovjek treba suzdržati je da uzvrati udarac kad je napadnut, da se suzdrži da opsuje kad ga psuju. Obični ljudi to nisu u stanju jer su obični ljudi. Ipak, kultivator mora biti u stanju. Osim toga, moraš biti sposoban učiniti slijedeće: kad te drugi maltretiraju, ti se ne žališ i nemaš primjedbi, za to ne mariš - čak se tome smiješ i zaboraviš to; ili kad te netko pretuče, ti se u tišini zahvališ osobi koja te je tukla. Obični ljudi bi mislili da je ovo naprosto nemoguće. “Kako itko može biti takav? Taj mora biti mlakonja.” Ali u stvarnosti, kad te neko maltretira, on ti daje vrlinu – stvarnu i opipljivu vrlinu. U ovom univerzumu postoje brojne masivne supstance koje ljudi ne mogu vidjeti golim okom, a ni današnja znanost ih ne može otkriti. Sve ove brojne, mikroskopskije supstance, imaju inteligenciju i život i one kontroliraju sva bića niža od njih i istovremeno uravnotežuju sve u ovom univerzumu. Osim toga, ovaj univerzum ima princip, naime: bez gubitka nema dobitka, da bi se dobilo mora se izgubiti. Kad netko želi nešto dobiti, dogoditi će se zamjena i to se zove “dobitak i gubitak”. Kako se gubi? U ovoj dimenziji, obični ljudi to ne mogu vidjeti, iako će ponekad to moći osjetiti. Općenito, ljudi će dobiti što žele pošto ulože žrtvu u obliku teških napora. One koji ne žele dati od sebe i teže da nasilno dobiju što žele, bogovi će jednako natjerati da daju. Na primjer, recimo da netko uzme nešto od nekog, ili da netko udari nekog. To je slučaj kad netko nasilno želi dobiti nešto što je opipljivo ili nešto drugo, a on ne misli o naknadi za onu drugu stranu. Međutim, ovaj univerzum će prisiliti stranu koja dobiva da plati nadoknadu; ta strana će morati izgubiti, čak i ako ne želi. U kom smislu će izgubiti? Na ovoj strani si nekog udario, iskoristio drugog, ili uzeo stvari koje nisu bile tvoje. Znači, onoliko koliko si dobio, toliko će vrline iz područja tvog tijela u drugoj dimenziji odletjeti onoj drugoj strani, a vrlina se može mijenjati za materijalne koristi, ili novac. Drugim riječima, kad se jedan prisili da nešto izgubi, onaj drugi će mu to nadoknaditi. Obični ljudi ne mogu ovo vidjeti pa se usuđuju činiti loše stvari. U poslu, mnogi ljudi bivaju prevareni, ili su prisiljeni da budu na gubitku, ali ako im se to nije desilo kao rezultat gubitka vrline uslijed nečeg lošeg što su učinili, onda će s vremenom zaraditi jednaku količinu vrline kao nadoknadu. To je nadoknada na koju su prisiljeni oni koji su drugima prouzrokovali gubitke, ali ljudi obično smatraju da je to slučajnost, ili rezultat njihovih vlastitih napora. Ljudska bića ne mogu vidjeti prave razloge. Ovdje vam kažem da je vrlina izuzetno dragocjena, i da se može transformirati u bilo što. Suvremeni ljudi ne vjeruju u ove stvari jer znanost ih nije sposobna vidjeti i ovo je jedan od razloga za nagli pad ljudskih moralnih standarda. Ali masivne i goleme supstance i viša bića svakako uravnotežuju sve stvari u univerzumu. Kad izgubiš što nije trebalo, dobiti ćeš nadoknadu ili nagradu. Čovjek će izgubiti i ako ne želi, jer na djelu je ono što je na drugoj strani, a ono o čemu sam ranije govorio je bio jednostavan primjer toga. Zapravo, žrtva će dobiti čak i više. Zato ja ponekad kažem da ne mora biti loše ako pretrpiš malo poteškoća. U prošlosti, stari ljudi, a posebno starci u Kini, su govorili: “Sad trpiš malo poteškoća, ali u vremenu pred tobom ćeš biti dobro.” I to je zbilja slučaj. Isus je rekao da kad te udare u lijevi obraz, trebaš im ponuditi desni. Neki ljudi to ne shvaćaju. Zapravo, puno je katolika i onih od kršćanske vjere koji danas to ne mogu shvatiti. Koja je logika iza ovog? Isus je o tome govorio samo na vanjskom nivou i nije objašnjavao dublja značenja. Ono što je on mislio je, kad te netko udari po ovoj strani, on ti daje vrlinu i pomaže da ukloniš karmu nastalu lošim postupcima. Onda, kako se napadač još nije ohladio, ako mu ponudiš drugi obraz i dopustiš mu da te udari, zar ti on ne pomaže da ukloniš karmu i daje ti vrlinu? Kad patiš, karma se uklanja iz tvog tijela. Svi ljudi stvaraju karmu. Neki ljudi su oduzeli živote, vrijeđali druge, psovali druge, mrzili nekog, učinili nešto loše, i tako dalje –a sve to rezultira karmom. To je jedna crna supstanca, koja postoji oko ljudskog tijela. Određuje kad će se osoba mučiti i razboljeti, suočiti s nevoljom, ili podbaciti u poslu, ili kada će je drugi napasti ili proklinjati, kao i mnoge, mnoge druge vrste patnje. Sve ovo prouzrokuje karma. Kad te neko udari ili te iskoristi, ne samo da ćeš od napadača dobiti vrlinu, već će ti dodatno, dok trpiš bol, tvoja crna karma biti pretvorena u vrlinu. Znači, jedan postupak proizvodi dva dobitka. Ali kod kultivatora, ovo je test koji on mora proći. Ako prođe iskušenje te bolne nedaće, njegov xinxing će se popraviti. A popravljanje njegovog xinxinga znači rast njegovog nivoa pa će se njegov nivo povećati i njegova vrlina se pretvoriti u gong. Ja sam vam sada temeljito objasnio ovaj princip, ali na vama je da ga upotrijebite tijekom vaše kultivacije.

Zapravo, ja ne samo da prenosim Fa, već sam istovremeno učinio nešto što nikad nitko nije. Zaista sam ljudima ostavio ljestve do neba. Ako se budete kultivirali slijedeći ovaj Veliki Zakon, definitivno ćete dostići Ispunjenje. Nitko u prošlosti nije predavao ovaj Fa, a ponajmanje među ljudskim bićima. Ako ne vjerujete, možete pregledati sve tekstove koji postoje, od drevnih do današnjih, u Kini ili izvan nje. Ni Dao De Jing, ni Biblija, ni budističke sutre ne predaju Fa na ovakav način, otkrivajući svakojake nebeske tajne.

Shakyamuni je Buda i ljudi vjeruju da ono što je Buda Shakyamuni ostavio iza sebe je Buda Fa. Ipak je sam Shakyamuni rekao: “Cijeloga života nisam iza sebe ostavio nikakav Fa.” Ljudi nisu shvatili što je on mislio, pa je Zen budizam izjavio da ne postoji Fa. (Zen je poučavao) da ako Buda Shakyamuni nije iza sebe ostavio nikakav Fa, onda sve što ma tko drugi kaže – tko god on bio – ne može biti Buda Fa; govoriti o njemu je zabranjeno i ništa što se izrekne nije Buda Fa. Ovo je bilo razumijevanje koje navodi na potpuno pogrešan put. Što je, onda, Buda Shakyamuni mislio kad je rekao ovo? Buda Shakyamuni je božanstvo i on se reinkarnirao u ljudskom društvu da bi spašavao ljude. Kad je trebalo da dostigne Ispunjenje poslije kojeg će postati Buda, njegove riječi su nosile Buda-prirodu. Iako ono što je on predavao nije bio Buda Fa koji sustavno usmjerava kultivaciju, riječi koje imaju Buda-prirodu su na sličan način principi Fa na tom nivou. Ali to nije bio temeljni Fa sustavnog univerzuma. Isto tako, spisi koje su sakupile naredne generacije bili su, zapravo, nepotpuni i nesustavni. To je zaista slučaj. Prije 2.500 godina, Shakyamuni je svoje riječi uputio ljudima tog doba i Buda Shakyamuni je vidio kakvi će ljudi danas biti. Zato je Buda Shakyamuni tada rekao da njegov Fa neće funkcionirati tijekom Perioda kraja Darme. Zapravo, današnji ljudi ne mogu razumjeti što je Buda Shakyamuni rekao.

Isto važi za Bibliju u zapadnim religijama. Ljudi je više ne mogu točno shvatiti, jer umovi suvremenih ljudi su postali veoma složeni. Ljudi je shvaćaju svaki na svoj način – sve čineći na osnovu emocija koje imaju pred sobom i osobne koristi – i tako današnji ljudi ne shvaćaju prava unutarnja značenja.

Ja svima kažem da je knjiga Zhuan Falun nešto zaista dragocjeno. Nijedna druga knjiga koja se može naći među ljudskim bićima ne može se s njom usporediti. To je zato što je to knjiga o kultivaciji, veoma ozbiljan Veliki Zakon koji ljude vodi do Ispunjenja. Upravo su neki ljudi rekli da kad uzmeš Zhuan Falun i čitaš ga, svaka riječ u njemu sjaji zlatnom svjetlošću. Ja mislim da, ako se uporno budete mogli kultivirati i budete marljivi sve do Ispunjenja, onda dok budete ulagali marljive napore i dok se budete kultivirali, vidjeti ćete i doživjeti mnoge, mnoge senzacije i prizore koje obični ljudi ne mogu vidjeti ili doživjeti. Tada ćete otkriti što je zaista ova knjiga. Bez obzira kako ja o njoj ovdje govorim i dalje sam to samo ja koji govorim. Ako budem više govorio o ovome, početi će zvučati nevjerojatno. Zato mislim da je bolje da sami steknete vlastiti uvid i sami potvrdite. Ja vam samo želim reći da je ovaj Fa veoma dragocjen.

Kad sam počeo prenošenje ovog Fa, mnoga bića s visokih nivoa i velika prosvijetljena bića su me pokušala spriječiti u tome, riječima: “Ljudski moral je do te mjere opao, a ti ipak želiš objaviti nešto ovako dobro. Nisi ga iznio tijekom najboljeg perioda čovječanstva, a objavljuješ ga i prenosiš sada.” Svi ti bogovi su razmišljali na ovaj način.

Ali razmislite o ovom. Upravo sam govorio o karmi i vrlini. Karma i vrlina se prenose dok se ljudi reinkarniraju. Osim ovih stvari, koje ga prate kroz cikluse reinkarnacije, iz svog života čovjek ne može ponijeti ništa drugo. Govoreći o reinkarnaciji, želim vam reći da religije govore o ljudima koji nakon smrti odlaze u druge dimenzije; posebno u Istočnim religijama se govori o šest putova reinkarnacije. Ljudi se zaista reinkarniraju, ovo je istina. U krugovima kultivatora nema sumnje u ovo i svi jasno shvaćaju ovaj koncept. Zašto postoji reinkarnacija? Ima ljudi koji kažu: “Kad ljudi umru, to je kraj, zar ne?” Ono što umire je onaj dio koji raste uslijed ishrane ljudskom hranom nakon rođenja; sam ljudski život nije umro.

Ako ćemo to predstaviti na način kako moderni ljudi shvaćaju, mislite o njemu ovako: Ljudsko tijelo se sastoji od materijala površinskog sloja koji su sačinjeni od čestica molekula. Ovo je svima poznato. Zrak koji okružuje planetu Zemlju, drvo i cement, željezo i čelik u građevinama – sve to su površinski materijali koje sačinjavaju različite molekulske čestice. Onda, molekule sačinjavaju atomi, a atome sačinjavaju neutroni, elektroni i jezgra; a kad se ode dalje od jezgri, kvarkovi sačinjavaju jezgre, a kvarkove sačinjavaju neutrini. Ako se pokuša slijediti dalje, ljudi ne znaju što je tamo. Kad čovjek umre, raspada se samo meso u površinskoj materijalnoj dimenziji; to je kao kad se čovjeku skine odjeća. A dijelovi tijela sačinjeni od atoma, jezgri i materijala manjih od kvarkova nikako nisu mrtvi. Oni nikako ne bi mogli umrijeti s površinskim tijelom. Razmislite, kad se cijepa jezgro, rezultat je nuklearna eksplozija. Kad umre čovjek, može li tu biti sile dovoljno velike da proizvede cijepanje jezgri? Kad se u današnjoj znanosti vrši cijepanje jezgri, potrebno je osigurati visoku temperaturu i nasilan sudar da bi nastala promjena. Kako obično ljudsko tijelo može imati energiju dovoljno snažnu da može dovesti do cijepanja? Temperatura u krematorijumu nikako nije dovoljno visoka da bi dovela do cijepanja jezgri. Drugim riječima, manje mikroskopske supstance koje sačinjavaju ljudsko tijelo ne mogu se uništiti vatrom u peći krematorijuma. Kad bi zaista mogla rascijepiti jezgre u tvom tijelu, nastala bi nuklearna eksplozija. Kad bi nuklearni materijali unutar tijela čovjeka eksplodirali, to bi proizvelo uništenje povećeg grada. To je atom, a njegova energija je ogromna. I zašto se to nikad nije desilo? Ovo nam govori da atomski elementi unutar ljudskog tijela ne bivaju uništeni.

Kao što znate, jezgro i atomi imaju visoku radioaktivnost po ljude. Drugim riječima, oni su vrsta energije. Mada zapravo, još mikroskopskije supstance, poput kvarkova, imaju još jaču radioaktivnost u odnosu na jezgre, a nitko ne zna koliko je puta radijacija neutrina jača od radijacije kvarkova. Što je čestica manja, energija je veća. Ja vam mogu reći da gong koji kultivirate sadrži snažne atome, neutrone i još mikroskopskije supstance. Zašto je gong koji razvijate u stanju liječiti bolesti? Zašto je u stanju promijeniti ljudsko tijelo? Zašto kultivatori mogu izvesti tolika čuda? Jer su gong i natprirodne moći sačinjeni od ovih visoko-energetskih supstanci. Osim toga, ove supstance koje se razvijaju kroz kultivaciju u skladu s Ispravnim Fa, žive su i imaju dobru prirodu, kontrolira ih glavna svijest kultivatora i usmjerava ih um istog. Oni nisu nalik opakom, destruktivnom djelovanju koje je rezultat nuklearne fisije proizvedene znanstvenim sredstvima. Sila koja se oslobađa u eksploziji atomske bombe upotrebom specifičnih sredstava je opaka. Ona ne ide u određenom pravcu, škodljiva je za ljudska bića i druge živote i razorna za ljudsku životnu sredinu. Energija koja se odašilje od kultivatora, s druge strane, je svjesna i može imati pozitivno djelovanje. Da bi izvršili procjenu, istraživači iz Kineske akademije znanosti su jednom vršili ispitivanja na meni i uspjeli su otkriti energetsku materiju koja je odašiljana dok sam predavao Fa. Institut za fiziku visoke energije Kineske akademije znanosti je specijaliziran za istraživanja iz oblasti fizike visoke energije. Postavili su instrumente u četiri ugla konferencijske prostorije, kao i u raznim točkama na sredini prostorije. Instrument je također postavljen na stol iza mjesta s kojeg sam predavao Fa. Tijekom ispitivanja, ustanovili su da energetska polja koja sam odašiljao sadrže snažne neutrone, kao i atome. Naravno, to je onoliko koliko su mogli otići u svojim ispitivanjima, jer za mikroskopskije supstance nemaju instrumente. Ono što ih je iznenadilo je da su energetska polja koja sam odašiljao bila jednako raspoređena i da se energija mogla usmjeriti. U današnjim nuklearnim istraživanjima, poznato je da kad se odašilje nuklearna materija, ona nema određen pravac i nitko ne zna gdje će otići. Također, što je bliže [točki detonacije] ona je jača, a slabi s udaljavanjem. Radijacija škodi svemu što je u njenom domašaju. Jasno, suvremena znanost nije savršena i slijepa vjera u nju će veoma naškoditi čovječanstvu.

Upravo sam objasnio da ljudski život ne umire zajedno s fizičkim tijelom, pa će duša ljudskog bića biti oslobođena kad tijelo od mesa u ovoj dimenziji umre. Ona je izvorno bila u drugoj dimenziji i pripojila se ljudskom tijelu tek u trenutku rođenja. Kad tijelo u ovoj dimenziji umre, duša se oslobađa. Tako je i ciklus ponovnog rađanja o kom govore religije stvaran. U ciklusu ponovnog rađanja život se reinkarnira. Jedna osoba se može uzastopno reinkarnirati kao ljudsko biće, ili se može reinkarnirati kao predmet, kao životinja, ili čak kao više biće, ili kao nešto drugo.

U budizmu se govori o otključavanju Pet moći, među kojima su Nebeski vid, Vid mudrosti, Fa vid i Buda vid. Kad ti se Fa vid otključa, svijet pred tvojim očima neće biti kao [što je ovdje]. Kakav će onda biti? Ustanoviti ćeš da tvoje oči, unutar tvoga nivoa, vide kroz bilo koji predmet i sagledavaju još mikroskopskije supstance. I ustanoviti ćeš da su svi predmeti živi. Kad ti objekti shvate da ih možeš vidjeti, oni će komunicirati s tobom, za komunikaciju koristeći jezik i misao. Nekim običnim ljudima bi se moglo činiti da je ovo suviše dobro da bi bilo istinito i da je apsurdno. Naravno, ovo su stvari kultivacije i one se predaju učenicima Falun Dafe. Svi vi ste kultivatori i ja ne pričam običnim ljudima; običnim ljudima ne bih tek tako mogao reći ove stvari. Mnogi obični ljudi ne bi vjerovali u njih.

Znači, tada ćete ustanoviti da je život jednog predmeta ranije mogao biti ljudsko biće; ovaj je umro i reinkarnirao se kao predmet. Ovdje bih nešto želio reći. Dok se reinkarnira, ljudsko biće sa sobom nosi karmu, kao i vrlinu. Kako moral današnjih ljudi opada, ljudi imaju sve manje i manje vrline i još veće količine karme. Uslijed načina kako se životi reinkarniraju, jedan u drugi oblik, ako sada pogledate, ustanoviti ćete da ne samo ljudska bića, već i predmeti imaju crnu karmu. Život nosi ovu karmu dok se reinkarnira u ciklusu ponovnog rađanja, pa svaki predmet može imati karmu, od koje se netko može razboljeti. U ljudskoj dimenziji, karma se očituje u formi mikroskopskih virusa. Danas je karma toliko obilna da je bilo što može nositi. Kao što možda znate, u prošlosti, kada bi kineski seljak posjekao ruku, on bi uzeo malo zemlje i stavio na ranu, dalje ne obraćajući pažnju na nju. A rana bi uskoro zacijelila. Ali danas je bolje da i ne dodiruješ prljavštinu [kad se posiječeš]. Zbog najmanjeg dodira, običan čovjek se može inficirati, od čega će se rana zagnojiti, pa se čak može stradati od tetanusa. Zašto je ovako? Ovo pokazuje da je tlo danas natopljeno karmom. Tako, kad se Zemlja sagleda iz više dimenzije, karma se vidi posvuda – valovi na valovima karme. Pošto ljudsko oko ovo ne može vidjeti, ljudi misle da su stvari u redu.

Svatko zna za gripu, zar ne? U osnovi, gripa nastaje kad se grozd karme velike gustoće navalja na neko mjesto. Rak, AIDS i slično su maligne karmičke bolesti koje imaju specifične mete – na primjer, AIDS cilja promiskuitetno i homoseksualno ponašanje – i to je karma još veće gustoće. Općenito govoreći, na mjestima gdje ima više karme, ljudi će biti bolesni. U [geografskim] područjima gdje postoji visoka gustoća karme, nastajati će epidemije i to mjesto biva pogođeno zbog velike količine karme koju su proizvela ljudska bića.

Zašto pričam o ovome? Sagledavam da je ljudski moral drastično pao i ako se ovako nastavi, ljudska bića će se suočiti s još većom opasnošću. Ako bogovi na nebesima ne smatraju ljudska bića za ljude, onda je stvarna opasnost blizu. Ljudi se ponašaju kao ljudi – ljudski oblik ne mora značiti da si ljudsko biće. Majmuni imaju oblik sličan ljudskom, na kraju krajeva. Kad ljudska bića nemaju ljudske moralne norme i standarde, bogovi ih neće nazivati ljudima, a u tom slučaju ljudska bića se nalaze u smrtnoj opasnosti. To je zato što su ljudska bića stvorili bogovi i njima upravljaju bogovi. Izvorne kulture ljudi su se javljale kad su to bogovi htjeli. Kad se ljudska bića odmetnu od ljudskih normi, bogovi ih eliminiraju. Ja uviđam da dok ljudi plove u kolotečini, oni ne znajući pogoršavaju stvari, sami postaju lošiji i prouzrokuju raspad društva. A što je najgore, oni kvare ljudski moral. Najočiglednije očitovanje sada je to kako je kultura postala demonska, navodeći ljudsku prirodu da postane zla. Kao rezultat, u društvu cvjetaju organizirani zločin, narkomanija, trgovina drogom, promiskuitet i homoseksualnost. Ljudi se dave u moru laži i bezbrojnih poroka. Danas se slave čak i kraljevi kriminalaca. Puno je, puno takvih stvari. Neka svi razmisle: da li je to normalno? Kako su se promijenili ljudski koncepti! I to se ne svodi samo na ova pitanja. Snažna demonska priroda sada postoji u umovima ljudi u svim različitim društvenim segmentima. Ja predajem ovaj Fa u svrhu oslobađanja ljudskih bića od ove opasnosti i omogućujem im da kroz kultivaciju budu spašeni. Ako ste sposobni kultivirati se do kraja, ja vam zaista mogu omogućiti da dostignete Ispunjenje.

Upravo sam spomenuo neke pojave u društvu. Trenutno se ne radi o tome da ja želim učiniti nešto za društvo; ja nemam tu ideju. Međutim, ovaj Fa je sposoban spašavati ljude, on uči ljude da budu dobri i zaista vam može promijeniti xinxing i temeljnu prirodu. Tako, iako ima puno ljudi koji se ne kultiviraju, kad ljudi znaju učenja ovog Fa, oni će nastojati biti dobri ljudi. Kad ljudi shvaćaju kakvoj šteti će doprinijeti postajući loši (aplauz), oni će pokušati biti dobri ljudi. Ovo znači da kad se pravi Fa iznese u javnost, on će svakako doprinijeti društvu.

Predajući Fa tijekom godina, ja sam se držao slijedećeg principa: ovo radim iz osjećaja odgovornosti prema ljudima i društvu. Nikad nisam postupao nemarno. Kao što znate, da bih stigao u Singapore i širio Fa morao sam daleko putovati, ali ja od vas ne želim niti novčić. Ja ću uskoro otići i ostaviti ću vam samo ovaj Fa. Mnogi učenici su me pitali: “Učitelju, u ovom univerzumu postoji princip da bez gubitka nema dobitka; da bi se dobilo, mora se izgubiti; dobiva se gubeći. Ali vi nas spašavate ne tražeći ništa od nas, dajete nam toliko dobrih stvari, dajete nam ovaj Fa, brinete o nama dok se kultiviramo, pomažete nam da eliminiramo karmu, postavljajući mnoge, mnoge stvari u naša tijela i rješavate brojne probleme na različitim nivoima jer ’kultivacija je do učenika, a gong do učitelja’ – što onda vi želite?” Ja sam rekao da ništa ne želim. Ja sam drugačiji od vas, jer sam posebno došao da bih ovo radio. Ako pitate što ja želim, ja samo želim vidjeti tu vašu želju – želju za kultivacijom i srce koje čezne za dobrotom. (Aplauz)

Nisam vam oduzeo puno vremena, zar ne? (Učitelj se smije) Ako ima još vremena, mogu dalje govoriti. Puno je, puno metoda kultivacije budinstva. Svi znate da se Falun Gong koji vježbate zasniva na budističkim principima – samo što ja ne koristim jezik koji je Shakyamuni u prošlosti koristio kad je predavao, što nikako i ne bih mogao, jer današnji jezik je drugačiji. Tako za predavanje Fa i naše prakse mogu koristiti samo ljudski jezik sadašnjosti. Fa koji danas predajem je drugačiji od Buda Fa koji je jednom, davno predavao Shakyamuni. Zašto je tako? Jer način kultivacije koji dajem kultivatorima i stvari na koje cilja kultivacija nisu kao oni iz prošlosti. Viši su zahtjevi za xinxingom kultivatora i nivoom, više je i Istinsko dostignuće, jer ovo što predajem je najtemeljniji Zakon univerzuma. Riječi koje je Buda Shakyamuni koristio u to doba imale su Buda-prirodu i može se reći da su Buda Fa na tom nivou, iako nisu temeljni Zakon, ili najviša istina koja je stvorila univerzum. Najviša istina u univerzumu je Zhen-Shan-Ren. Sve supstance, poput čelika, željeza, drveta, kamena, zraka, vode i zemlje, a to uključuje i svu mikroskopsku materiju – od njenih izvornih elemenata sve do površinskih supstanci – sve imaju prirodu Zhen-Shan-Ren. Zhen-Shan-Ren prožima sva bića i sve supstance u ovom univerzumu i to je najtemeljnija priroda univerzuma. Ja objašnjavam istinu na najjasniji način, koristeći najjednostavniji jezik modernog vremena. Dafa je kao piramida pa prema vrhu postaje jednostavnija, a prema podnožju masivnija i složenija. Tako su ljudski i niži nivoi univerzuma složeni. Na najvišoj točki - vrhuncu Buda Fa – to je Zhen-Shan-Ren, tri riječi koje uključuju sve. Sve najviše supstance i elementi univerzuma su sačinjeni od Zhen-Shan-Ren – duha univerzuma, prirode univerzuma, prave suštine Buda Fa. U prošlosti je to bila najviša tajna. Čak ni mnoga viša bića nisu to znala. Iako sam ja, kao što ste vidjeli, u svojoj knjizi otkrio mnoge nebeske tajne, ja ih nisam tek tako razotkrio. Kad bi Li Hongzhi samovoljno otkrivao nebeske tajne i pričao bez cilja, a poslije toga svi bili sretni i to je sve, ili kad biste ovo smatrali samo za neke informacije koje ste dobili, onda bih ja ovdje narušavao nebeske tajne. Da je to slučaj, Li Hongzhi danas nikako ne bi mogao stajati ovdje i bio bi kažnjen - nitko ne bi znao gdje je. Dok predajem Fa, ja sam odgovoran prema svima, s ciljem da se vi možete kultivirati prema gore. U praksi, ja sam dosljedno bio odgovoran prema ljudima i zaista ima puno njih koji su se dobro kultivirali. To pokazuje da ono što ja činim nije bez cilja i nešto što se čini olako, u trenutku. Zapravo, sve ovo je priređeno jednom davno u povijesti, a kompletne pripreme dugo su obavljane. Danas imate mogućnost sjediti ovdje i slušati Fa, a to je zahvaljujući tome što imate takvu karmičku vezu, pa se ukazala vaša prilika. Bez obzira koliko ste se puta reinkarnirali u ljudskom svijetu, vaša prilika je danas došla i to je razlog zašto možete dobiti Fa.

Iako Buda Shakyamuni nije sagledao koliko je zaista velik ovaj univerzum, niti koliko mikroskopski može biti, ono što je zaista vidio je zapravo prilično mikroskopsko. Vidio je da unutar zrna pijeska postoji tri tisuće tisućakozmosa. Što znači “ tri tisuće tisućakozmosa”? Na primjer, u našem Mliječnom putu, Buda je vidio da postoji tri tisuće sustava ljudskih bića, s Nebom i Zemljom i da unutar životnih sustava gdje postoje Bogovi i Bude, postoje društva poput onih u kojima postoje ljudi. Unutar svakog tisućakozmosa postoje bezbrojna bića, kao sustav unutar kojeg postoje božanska bića i zemaljski ljudi. Buda je rekao da unutar svakog zrna pijeska također postoji tri tisuće ovakvih tisućakozmosa. Onda, razmislite: Ono što je Buda Shakyamuni opisao je tako mikroskopsko i tako veličanstveno. To nije nešto suviše fantastično za povjerovati. Dajte da vam opišem. Zemlja se okreće oko Sunca, a znanstvenici su otkrili da se elektroni na isti način okreću oko jezgri. Koliko se ovo razlikuje od Zemlje koja se okreće oko Sunca? Isto je. Kad bi se elektron uvećao do veličine naše Zemlje, vidjeli bi da na njemu postoje životi, koliko tu ima života i koje oblike ti životi poprimaju. Na još mikroskopskijim nivoima, postoje još mikroskopskiji životi. Shakyamuni je rekao da u jednom zrnu pijeska postoji tri tisuće ovakvih tisućakozmosa. Ako pratimo trag na niže na ovaj način, slijedeći teoriju koju je Shakyamuni predavao – naime, da u jednom zrnu pijeska postoji tri tisuće tisućakozmosa – nije li onda točno da tri tisuće tisućakozmosa u zrnu pijeska također, kao ljudski svijet, ima rijeke, potoke, mora i oceane? Zar onda te rijeke, potoci, mora i oceani nemaju također pijesak u sebi? I zar zrna pijeska u njima ne sadrže također tri tisuće tisućakozmosa? Uviđam da su toliko brojni da nema načina da se prebroje, a velika prosvijetljena bića na još višim nivoima vjeruju da bića i materija postaju toliko mikroskopski da tome nema kraja. Onda, koliko mikroskopska može biti materija? Čak ni Bogovi i Bude na veoma visokim nivoima ne mogu sagledati početak – izvore koji oblikuju materiju. Po ovom pitanju, ljudska znanost još nije stigla ni do predškolskog nivoa! Zauvijek će ostati u tami i ne može se mjeriti s Buda Fa. Suvremena znanost je u stanju razumjeti samo čestice sićušne kao neutrini i kvarkovi. Zapravo, suvremena znanost je jedva otkrila neutrine i kvarkove; ona nema načina da ih vidi, nema dovoljno moćan mikroskop. Zato sam maloprije rekao da Buda Shakyamuni nije vidio što je originalni izvor materije, niti koje su najkrupnije supstance u univerzumu. Zato je izjavio: “Suviše je velik da bi imao vanjštinu i suviše mali da bi imao unutrašnjost.” Što znači, da je ovaj univerzum toliko velik da nema granica i toliko mali da nema kraja tome koliko sićušna može biti materija. Jedan Tathagata Buda je prilično veličanstven, a ipak, iako može vidjeti ovako daleko, on i dalje ne može vidjeti sam kraj.

To znači da je ovaj univerzum prostran i opsežan, a materija koja ga sačinjava je masivna i složena. Što se tiče porijekla materije, onda, ona se više ne može nazivati “materijom”. To je Fa moć ili priroda Zhen-Shan-Rena koja oblikuje izvorne elemente u primitivne supstance, a te, za uzvrat, kroz Zhen-Shan-Ren oblikuju slojeve na slojevima različitih nivoa supstanci, dok se ne oblikuje još veći sloj materije, koji doseže sve do neutrina, kvarkova, jezgri, atoma, molekula, sve do površinskih supstanci koje ljudi sada shvaćaju. Sve one se zajedno sjedinjuju kroz ovu prirodu, Zhen-Shan-Ren. Tako je konačna istina ovog univerzuma Zhen-Shan-Ren i ona je suština Buda Fa.

Lako je izgovoriti tri riječi, ali ako se ovaj Fa objašnjava, to je zaista nešto obimno. Zhen sadrži mnoge, mnoge principe na različitim nivoima, kao što Shan i Ren također sadrže mnoge, mnoge principe na različitim nivoima. Na običnom ljudskom nivou, Zhen uključuje dobrotu, čestitost, manire, mudrost, povjerenje i mnoge druge ljudske principe; Shan na ljudskom nivou uključuje emociju (qing) i sve to su Fa-principi izvedeni iz pravog, temeljnog Zakona univerzuma – Zhen-Shan-Ren.

Što se emocija tiče, ako čovječanstvo ne bi imalo emocije, ljudska bića bila bi u jednom od ova dva stanja: ili bezosjećajna kao vanzemaljci, ili puna milosti kao bogovi. Ljudsko biće je čovjek upravo zato što ima emocije. Zbog emocija, čovjek je sretan ili nesretan. Zbog emocija, čovjeku se nešto sviđa ili ne sviđa; netko vas nervira, a prema nekom ste naklonjeni, sretni ste kad radite neki posao, ili želite zaraditi neki iznos novca; ili želite dobiti dobru državnu službu – vaše sklonosti prema svemu onome što želite uraditi… želite uraditi ovo, ono… sve u ljudskom svijetu je unutar emocija. A ljudska bića uporno teže stvarima upravo zato što ih pokreću emocije. Na ovom nivou ljudskog društva, Fa je stvorio ljudska bića i ljudsku dimenziju i uspostavio ljudsko stanje. Kultivacija je u suštini stvar napuštanja ljudskog stanja, oslobađanje od vezanosti pogonjenih emocijama, postupno nemarenje za njih tijekom kultivacije i na taj način polako uzdizanje. Neki ljudi misle da bi život bio dosadan bez emocija – nema više filmova, nema više zanimanja da se nađe privlačno društvo, nema više želje za ukusnom hranom – bilo bi tako dosadno. Ja ću vam, međutim, reći, da tako izgleda kad se promatra sa stanovišta običnog čovjeka. Ako se uzdigneš na više nivoe, otkriti ćeš divno stanje tih područja i otkriti ćeš da je tamo sve bolje nego ovdje, u ljudskom svijetu. Ali ako želiš uživati u toj ljepoti, morati ćeš se osloboditi emocijama pogonjenih običnih vezanosti, koje imaš, za ljudske interese. Tek kad napustiš obične ljudske vezanosti, dobiti ćeš bolje stvari.

Svi vi ste moji učenici i dok se kultivirate ja bih za vas mogao postaviti jako visoke standarde. Dok se kultivirate, vi možda za sada nećete biti u stanju da se oslobodite mnogih ljudskih vezanosti, ali ne brinite. Ako bi, nakon što ja završim ovo predavanje Fa, svaki od vas danas mogao ispuniti očekivanja, postao bi Buda na licu mjesta. (Aplauz) Ali početnicima je to teško izvodljivo. Nemoguće je odjednom napustiti sve što je ljudsko. Svi se dok sjede ovdje slušajući Fa osjećaju dobro i žele me čuti dok govorim, jer to je djelovanje moćne snage prave prakse. Energija u pravom načinu kultivacije je blaga, harmonična i sposobna očistiti i pobrinuti se za sve negativne elemente. Zato se svi osjećaju dobro dok sjede ovdje. Kasnije, kad dostignete određeni nivo kultivacije i vi ćete moći činiti isto. U početku to nećete moći jer i dalje ima puno vezanosti kojih se niste oslobodili i vaše ispravne misli još nisu jake. Sva osjećanja koja postoje između ljudi i sukobi koji se stvaraju iz osobne koristi na koju nailaziš u ljudskom društvu će te i dalje uznemirivati u određenom stupnju. A tvoje tijelo će se osjećati loše ili bolesno kad se odstranjuje karma. Kako ćeš se ponijeti usred teškoće? Ako si u stanju popraviti se i ne postupati u sukobima kao obični ljudi, onda napreduješ i ojačavaš svoje ispravne misli. Kad te netko udari, ako si u stanju sjetiti se: “Ja sam praktikant, ti si običan čovjek. Zato ja neću učiniti isto”, onda napreduješ. Ako si zaista sposoban ne uzvratiti kad te udare i ne opsovati kad te psuju, ako se drugi svađaju s tobom da bi napredovali, a ti uspiješ malo mariti za to, onda si, iako je razlika u samo jednoj misli, već tisuću milja daleko od običnih ljudi. Međutim, ako želiš dostići tu točku, onda trebaš napredovati nepokolebljivo, kultivirajući se među običnim ljudima. Mogao bi reći: “Ja to odmah želim dostići”, ali to je zaista teško. Ti se trebaš oslobađati vezanosti usred pravih iskustava i ispita pa će tek onda ono što ostvariš u kultivaciji biti solidno.

Ljudska znanost nikad neće biti u stanju dostignuti područje Buda. Zašto? Jer ljudska pamet je ograničena i kontroliraju je viša bića. Zašto? Jer ljudska bića stvorili su bogovi i ljudske istine su izokrenute [u usporedbi s onim gore]. Što je Buda? On je jamac svih bića na ovom nivou, zaštitnik svih bića i branitelj istine univerzuma. Razmislite, onda: Ljudska bića imaju svakojake vezanosti, uključujući vezanost za slavu, bogatstvo, emocije i želje i ljubomoru, pa ako bi im bilo dopušteno da uđu u područje Buda, oni bi možda započeli svađu s nekim Budom. Kako se to može dopustiti? Znači, prije nego što budeš mogao dostići to područje i položaj, moraš se osloboditi ovih ljudskih vezanosti dok si ovdje, među ljudima. Sada postoje monasi koji govore običnim ljudima: “Ti si Buda! Mantraš Budino ime pa ćeš kad ti se ovaj život okonča postati Buda – čak i ako to ne želiš biti.” Ovo je klevetanje Bude i klevetanje Fa. Jedan monah je ljudsko biće, a čak i oni koji se zaista uspijevaju kultivirati i dalje su samo kultivatori. Ako mu kultivacija ne ide dobro, on je ništa, baš kao svakodnevna osoba. Ako tijekom kultivacije učini greške, grijeh koji izvrši biti će veći od grijeha običnog čovjeka i to se zove “nanijeti štetu Buda Fa noseći odjeću Bude.” Zato nemojte slijepo vjerovati tim monasima, koji se ne kultiviraju istinski. U pravoj kultivaciji se radi o kultivaciji ljudskog uma i osoba nikad ne može dostići to područje ako se ne oslobodi svojih ljudskih vezanosti. Kad bi ljudska bića mogla stići tamo pomoću sredstava znanosti i tehnologije, sigurno bi planuo galaktički rat, kozmički zvjezdani ratovi. Kako bi ti Buda mogao dopustiti da to postigneš? To je samo znanstvena fantastika i nikad neće biti stvarnost. Ako se ljudi žele probiti do viših nivoa i upoznati viša bića – ako želiš biti više biće, ili ako zaista želiš saznati istinu univerzuma – jedini način je kultivacija. To je jedini način. Zato vam kažem, u običnom ljudskom društvu, bez obzira s kojim izazovima se budete susreli u danima koji slijede – bilo da su to sukobi [koji ispituju] vaš xinxing, netko tko vas nervira, netko tko vas iskorištava, netko tko vas maltretira, ili patite na jedan ili drugi način – ja vam kažem, to ne mora biti loše. Ako se zaista želiš kultivirati, ja ću ti reći, tvoj životni put će za tebe biti preuređen. Zašto mora biti preuređen? Jer ljudsko biće ima svoj vlastiti ljudski život, pa prije nego što započne kultivaciju, njegova je budućnost običnog čovjeka i tko zna koliko će još živjeti. Neki ljudi mogu živjeti duže od drugih, ali nitko ne zna kad će takvi ljudi imati ozbiljnu bolest i koliko će godina bolovati. Kako bi se takvi mogli kultivirati? Ili, neki ljudi bi mogli proći kroz veća stradanja – a takvi scenariji bi onemogućili kultivaciju. Ja ću vam svima očistiti vaš put, očistiti sve te stvari i urediti put kultivacije. Naravno, ovo se ne može tek tako učiniti za obične ljude. Može se samo za kultivatore.

Zašto su, onda, kultivatori tako posebni? Jer ljudski život nije namijenjen da se bude čovjek. Vaš život ne dolazi s ove Zemlje; vaš život dolazi iz viših dimenzija. Svrha vašeg života je povratak, pa kad se rodi želja za kultivacijom, ona sjaji sjajnije od zlata i Bude koji se rasprostiru desetosmjernim svijetom je vide. Kad čovjek ima tu misao – želju da se kultivira – to je toliko dragocjeno. Ništa se tek tako ne može učiniti za obične ljude, jer obično ljudi nisu činili dobre stvari u svojim prethodnim životima, pa u ovom moraju plaćati. Kad bi im se tek tako uklonila karma i uklonile njegove nesreće, to bi značilo da ljudi nekažnjeno mogu činiti loše. To bi bilo narušavanje principa Buda i Nebeskog zakona. Kako bi se moglo dopustiti da se to dogodi? Ne bi nikako. Bude, Tao i Bogovi štite principe univerzuma i čine stvari da zaštite Fa principe Zhen-Shan-Rena. Zato ja kažem da kad ti, kao kultivator, pomalo patiš ili kad se susrećeš s poteškoćama, dobiti ćeš četiri stvari. Kad te drugi šikaniraju, kad te koriste, ili kad ugrožavaju tvoje interese, oni će dati vrlinu za uzvrat i te [stvari koje dobivaš] će se pretvoriti u još veće koristi. I dok patiš, ti si strana koja gubi, ti si strana koja se muči, pa će karma iz tvog tijela biti transformirana u vrlinu. Količina patnje jednaka je onoj količini koja se transformira. Također, ti si kultivator i ti ne pristupaš sukobima kao ostali. U svom srcu, ti ne sagledavaš problem kao ostali, pa tvoj gong raste. Zašto je tako? To je zato što ti se xinxing popravio. Koliko god da je visok nivo tvog xinxinga, toliko je visok tvoj gong – to je apsolutna istina. Tvoj gong neće moći porasti više ako se tvoj xinxing nije popravio, jer ovaj Fa univerzuma vlada svim bićima. Sve supstance u ovom univerzumu su životi, i sve je stvorio Zhen-Shan-Ren. Znači da i oni sputavaju ljudska bića i kad ne dostigneš standard, svi elementi će te spriječiti da se uzdigneš. To je kao princip koji sam jednom objasnio: ako se boca napunjena prljavštinom baci u vodu – “buć”, potonuti će pravo na dno. Prospi iz nje vani malo prljavštine i ona će se malo podići; prospi još malo, pa će se podići još malo. Isprazni svu prljavštinu iz boce pa više neće tonuti čak ni kad je pritisneš. Plutati će na površini vode i to je ono gdje treba biti. Ako se zaista kultivirate, to je kao prosipanje prljavštine: stupanj do kojeg ste očistili stvari treba pokazati dokle ste se kultivirali. Tako to ide.

Puno je toga o čemu sam želio govoriti. Kako sam se zaista nadao da ću svima pomoći da dobiju više Fa, kad sam počeo pričati, svima sam želio reći puno stvari. Naravno, nikako vam ne mogu reći sve što sam htio kad je vrijeme ograničeno. Knjiga Zhuan Falun obuhvaća sadržaj nekoliko serija predavanja koja sam držao dok sam predavao Fa u Kini. Spojio sam ih u jednu knjigu i osobno ju pregledao prije nego što je objavljena. Tako je to Fa koji sustavno vodi kultivaciju. Sada su na raspolaganju audio i video snimke mojih predavanja pa svoju praksu možete potpomoći slušajući i gledajući ih.

Također, svima sam želio reći da sam u ovu knjigu, u ovaj Fa, ubrizgao moćnu snagu Buda Fa i svoje različite sposobnosti. Bilo da je to video traka, audio traka, ili knjiga – dokle god je budete gledali, slušali, ili čitali, doživljavati ćete promjene. Ako ju budete čitali, moći ćete spriječiti bolesti. Dokle god se budete kultivirali, vaše tijelo će prolaziti kroz temeljne promjene. Dokle god budete ustrajavali u kultivaciji, razvijati ćete moći. I vidjeti ćete, čuti i osjetiti neizmjerne blagoslove Buda Fa. Ako si istinski kultivator, ja ću ti dati sve moći Buda Fa. Dokle god se budeš kultivirao, ti ćeš ih dobivati. Naravno, ako se ne budeš kultivirao, nećeš ih dobivati.

Unutarnja značenja u knjizi su jezgrovita i neće se razotkriti tijekom prvog čitanja. Pošto se od vas traži da se kultivirate korak po korak, na polaznoj točki, na običnom ljudskom nivou, postoji ovaj Fa da vodi vašu kultivaciju. Ali kad se budete uzdigli kroz kultivaciju, neće ići ako se isti princip nastavi koristiti u vođenju vaše kultivacije. Na primjer, kad idete u srednju školu, a koristite udžbenike iz osnovne škole, vi ste i dalje osnovac. Kad idete na fakultet, a i dalje koristite udžbenike osnovne škole, vi ste i dalje osnovac. Ovo znači da kad dostignete određeni nivo u kultivaciji, Fa na konkretnom nivou će se pojaviti kao vaš vodič. Samo na ovaj način moći ćete se kultivirati naviše. U knjigu Zhuan Falun, ja sam uključio principe Fa u rasponu od običnog ljudskog područja, sve do najvišeg područja univerzuma. Iako nisu vidljivi na površini, principi Fa svih nivoa su ubrizgani u knjigu. Prvo čitanje će otkriti kako se postaje bolji čovjek. Kad je drugi put pročitate, ustanoviti ćete da nije tako. A nakon trećeg čitanja, ustanoviti ćete da je to knjiga o pravoj kultivaciji. Kako je dalje budete čitali, otkriti ćete da je to božanska knjiga. S jednom istom rečenicom, imati ćete različita razumijevanja i različita tumačenja na različitim nivoima i u različitim područjima. Unutarnja značenja ubrizgana u knjigu su ogromna. Sada postoji puno, puno ljudi koji čitaju knjigu. Neki su je pročitali stotinu puta i opet je nastavljaju čitati. Čak i ako si je pročitao deset tisuća puta, nećeš osjetiti da u njoj nema ničeg što je vrijedno da se pročita, već da postoje brojne stvari koje ranije nisi shvatio, pa ćeš i dalje imati mnoga, mnoga nova shvaćanja. Zato je ova knjiga toliko vrijedna. Ja ovdje nikako ne mogu dotaći svaki njen aspekt. Ako ste sposobni kultivirati se, mislim da ju trebate čitati s ozbiljnošću i čitati ju ponovo i ponovo. Tada ćete dobiti sve. Sva pitanja koja imate u svom prvom čitanju dobiti će odgovor u drugom čitanju. Poslije ćete imati nova pitanja, ali kad je pročitate treći put, sva ta pitanja ponovo će dobiti odgovore. Onda, dok nastavljate da ju čitate, imati ćete pitanja na višim nivoima i dokle god ju ne prestajete čitati, sva vaša pitanja dobivati će odgovor i objašnjenje.

Ne znam da li ovo što sam rekao odgovara vašem ukusu. (Aplauz) Željan sam da vas navedem da napredujete u svojoj kultivaciji, pa sam govorio o stvarima na višim nivoima. Ako postoji išta što nije na mjestu, na to mi možete skrenuti pažnju. Hvala vam svima. (Dug aplauz)

Li Hongzhi
28. srpanj 1996.Prijevod na hrvatski, 23.11.2007.