Falundafa.org


Čišćenje

Dva su razloga zašto nisam do sada ništa rekao o ovim stvarima. Prvi je da sam želio da se naši učenici samostalno kultiviraju do zrelosti, da sami uvide ove probleme dok se kultiviraju do zrelosti i da ih prođu samostalno. Drugi je da sam želio vidjeti koliko će zastraniti oni koji su aranžirali stvari. Ja sam želio reći nešto samo kad su se ljudske vezanosti potpuno otkrile. Sada kada vidite problem, ja ću reći nekoliko riječi.

Cilj nekih aktivnosti i projekata koje izvode naši učenici je da se spasu ljudi i da se pomogne Učitelju u potvrđivanju Fa, ali uvijek iznova to jedino dostigne do naših učenika, predstavljajući to kao unutrašnje stvari. Mi ne možemo na taj način nastaviti. Jedan razlog je da ti napori ne mogu spasiti ljude i drugo, oni ometaju kultivaciju naših učenika i spašavanje živih bića. U najmanju ruku takvi napori troše veliki dio radne snage. Dafa učenici trebaju pomoći Učitelju ispraviti Fa i vi ne smijete trošiti naše ljudske potencijale na ovaj način. Ako neke od web stranica koje vode naši učenici mogu imati pozitivno djelovanje u spašavanju živih bića, onda vi trebate s tim nastaviti i činiti to na zdrav način. Ako to nije moguće, onda nemojte završiti kao smetnja. Ja bih posebno predložio da zatvorite sve web stranice koje upravljaju velikim brojem novih studenata kao i onima koji nisu temeljito učili Fa ili onima koji imaju jake ljudske vezanosti koje ih pogone da se pridruže. Web stranice običnih ljudi, stvari koje su uradili oni koji za sebe misle da promoviraju određene aktivnosti u ime Dafa i aktivnosti na internetu od strane samoproglašenih praktikanata, nemaju ništa zajedničko s Dafa učenicima koji potvrđuju Fa. Od danas pa nadalje, Dafa učenici ne trebaju više u tome učestvovati, posebno ne u politički orijentiranim aktivnostima. Rušenje zle KKP nije cilj kultivacije. Već je za Dafa učenike, konačni cilj u kultivaciji da dostignu Ispunjenje. Mi razotkrivamo progon da bi pomogli ljudima istinski vidjeti zlo te da tako budu spašeni. Raspadanje zle KKP je mandat nebesa i povijesna neizbježnost, a ne nešto što je dostojno Dafa učenika da rade stvari isključivo u tu svrhu. Postoji nekoliko ljudi među našim učenicima, koji pošto su povjerovali nekim besmislicama običnih ljudi ranije kad su se približili Dafa i nisu uvidjeli da božanska bića ispituju njihove umove, imaju dugotrajne sumnje o kultivaciji Dafa učenika. Prošlo je toliko puno godina, a oni i dalje promatraju Dafa s ljudskim stanjem uma i ne mogu napustiti njihove vezanosti za politiku i moć i dobitke koji mogu doći od tih stvari u budućnosti. Vrijeme vas je predugo čekalo. Nemojte raditi Dafa stvari s nečistim ljudskim vezanostima. Kultivacija Dafa učenika je uzvišena. Bez obzira koliko mislili da ste bistre glave, u stvarnosti, sva vaša sudjelovanja proizlaze od vaše mudrosti koja je zamagljena vezanostima težnje koju ste od ranije imali. Iako ste uspjeli stići do sadašnjeg stanja, vi ste uvijek bili objekt ismijavanja božanskih bića. Kako je to tužno da ste došli blizu Dafa, ali ne možete ući.

Dopustite mi da kažem i ovo. Ljudski um je nestabilan pa nemojte misliti da će obični ljudi imati ispravne misli. Postoje neki obični ljudi koji se poistovjećuju s Dafa principima, ali oni se zapravo ne kultiviraju na osnovi Fa. Oni putem medija govore za Dafa učenike i suprostavljaju se progonu, a to vodi neke učenike da smatraju takve ljude za izvanredne te ih čak smatraju za Dafa učenike, ne razlikujući to. A onda ima i onih, koji su još budalastiji te smatraju da je ono što ti ljudi govore Fa. Bivajući polaskani od sve više i više ljudi, ti [obični] ljudi ne mogu si pomoći, već postaju ushićeni sobom i zaboravljaju tko su oni, što onda uzrokuje pojavu svih vrsta vezanosti u njima. Oni onda postaju tako odvažni da kažu ili čine bilo što, čak do točke ometanja normalne kultivacije Dafa učenika i potvrđivanja Fa. Istina je da se za ovaj fenomen ne može kriviti samo te obične ljude. Ti ljudi – koji su suosjećali s Dafa – su upropašteni od nekih naših učenika kojima nedostaje ispravnih misli, koji su iracionalni i ne rade stvari na osnovu Fa. S obzirom da je ono što mi radimo sveobuhvatno spašavanje živih bića, ljudi, bez obzira na njihov okvir misli, dobivaju priliku spasenja i tako će se ljudske misli svake vrste manifestirati među našim učenicima. Ja sam znao za sve ovo, čak i prije nego sam prvi put priopćio Fa. Za vas je ključno da puno učite Fa. S puno učenja Fa, vi ćete prirodno imati ispravne misli i kako budete išli potvrđivati Fa, vi ćete prirodno raditi stvari utemeljene na Fa. I samo tada ćete ići ispravnim putem. Učitelj ne želi da vi uvijek idete krivim putem i još manje može podnijeti da vidi da vas progone. Često su teškoće koje podnosite zaista uzrokovane ljudskim vezanostima. Kad su vaše ljudske vezanosti jake i vi to ne shvaćate, faktori starih sila će koristiti zlo da vas uhvati i pošalje u radne logore za progon.

Nakon čitanja članka ovog učenika, želio sam reći par riječi da vam pomognem počistiti stvari. I dalje je do vas da dobro idete vašim putem u budućnosti. Kada svi vi postanete zreli, početi će slijedeća faza.

Li Hongzhi
6. kolovoz 2009.Ovo gore je u vezi članka na Minghui.org, od 6. kolovoza 2009. naslovljenog „Nemojte biti popustljivi prema sebi i privući na sebe demone“.

Prijevod na hrvatski, 19.07.2017.